Weer een mooi bedrag van de Grote Clubactie

Wat een prestatie voor de club! Iedereen die lootjes verkocht heeft en vooral gekocht heeft enorm bedankt namens Apollo ’69! De opbrengst gaat natuurlijk gespendeerd worden aan onze jeugd!