Lidmaatschap

Wil je lid worden van SV Apollo ’69? In de kantine is een inschrijfformulier verkrijgbaar, of neem contact op met Marlies Veerhoek

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar te geschieden (voor 1 juli). Als het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd is de contributie geheel verschuldigd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een brief of per e-mail, bij voorkeur met opgaaf van reden bij onze ledenadministratie

Bij opzeggen gedurende het lopende verenigingsjaar vindt er geen restitutie van contributie plaats.

Contributies
Contributies (per half jaar) per 1/1/2020:

CategorieContributieWasgeldKleedgeld
Senioren veld€ 70,75€ 9,00€ 5,00
JO19€ 56,75€ 7,00 
JO17€ 49,50€ 6,00 
JO15€ 42,50€ 6,00 
JO13€ 39,00€ 5,00 
JO12€ 39,00€ 5,00 
JO9€ 39,00€ 5,00 
JO7€ 39,00€ 5,00 
Ondersteunende leden€ 39,00(per jaar) 

Voor vragen over de contributie neemt u contact op met de penningmeester.