763FE86D 8132 47CC 849B 1CB511D42924
SV Apollo
69 bijna 100% energieneutraal en dit al 10 jaar eerder dan de wens van 2030 

SV Apollo69 te ‘s- Gravenpolder is na vele jaren van duurzame investeringen bijna 100% energieneutraal. Deze enorme investering in duurzaamheid is vooral te danken aan het vooruitstrevende investeringsfonds voor duurzaamheidvan de gemeente Borsele. Door de bijdragen uit het investeringsfonds is er de laatste 6 jaar ieder jaar een onderdeel aangepakt.

De vereniging is in 2014 gestart met het plaatsen van een zonneboiler. Geen gemakkelijke klus, zeker niet omdat er op zaterdag heel veel warm water nodig is om te douchen. Het heeft wel enige tijd geduurd voordat wij dit samen met installatiebedrijf Syntoonder de knie hadden.  Nu staan er twee grote zonnecollectoren op het dak, twee elektrischeboilers en een gasgeiser. Deze gasgeiser verwarmt het water bij in de winter als de temperatuur uit de boilers niet voldoende is. Omdat de vraag naar warm water enorm kan verschillen per week, kan je niet zonder een bypass in de vorm van een gasgeiser.

 

In 2015 hebben wij de eerste serie zonnepanelen op het dak van onze kantine geplaatst. In totaal hebben we toen 60panelen laten plaatsen door de Saman Groep uit Zierikzee. In datzelfde jaar hebben wij ook 6 nieuwe masten met ledlampen op het tweede veld geplaatst en een jaar later nog eens vier nieuwe masten met ledlampen op het trainingsveld. De gehele veldverlichting bij SV Apollo’69 bestaat uit ledverlichting. Ledverlichting heeft vooral als voordeel dat de lichtopbrengst intenser is en dat de lampen veel langer meegaan. Het energieverbruik is tevens 30% minder. De zonnepanelen leveren net voldoende energie voor de veldverlichting.

Het gegeven dat wij er in het kader van duurzaamheid met zijn allen naartoe moeten streven om in 2030 energieneutraal te wonen en te recreëren, kwamen de vervolgstappen bij SV Apollo’69 ook steeds vaker op de bestuurstafel terecht. Wat gaan wij doen met de verwarming via de cv-ketel van onze verblijfsruimten.

Nadat wij in het jaar 2017 geëxperimenteerd hebben met infraroodverwarming in de bestuurskamer hebben wij in hetzelfde jaar de gehele kantine van infraroodverwarming voorzien en een jaar later zijn ook in de kleedlokalen infraroodpanelen geplaatst. Het centrale traditionele verwarmingssysteem met radiatoren hebben wij nog een jaar lang intact gelaten om te bezien of er nog bij-verwarmd moest worden in de kleedkamers. Inmiddels gebruiken wij dus nog enkel een gasgeiser voor het bij-verwarmen van het douchewater. Wij verbruiken inmiddels nog 10% gas en wij besparen 90% op ons totale gasverbruik.

Door deze laatste investering in infraroodpanelen liep de elektriciteitscomponent van de energierekening weer op. Dit heeft ons ertoe gebracht om het aantal zonnepanelen op ons dak nog te vergroten en te maximaliseren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want dat betekende dat de bestaande panelen verplaatst moesten worden. Dat kwam goed uit want de dakbedekking was op delen van het dak sterk aan vervanging toe. In samenspraak met Lukasse dakbedekkingenuit Goes en de Saman Groep uit Zierikzeehebben wij een renovatieplan voor het dak opgesteld op een zodanige wijze, dat er ook weer extra zonnepanelen op het dakvlak konden worden geplaatst.

Beide bedrijven hebben er in samenwerking voor gezorgd dat de volledig schuine dakvlakken weer van een nieuwe dakbedekking zijn voorzien en dat de bestaande zonnepanelen zijn herplaatst en de 26 nieuwe zonnepanelen zijn ingepast ophet totale dakoppervlak. Als je komt aanrijden zie je enkel maar zonnepanelen op het schuine dakvlak.

Wij kunnen met trots stellen dat wij de laatste jaren hebben toegewerkt naar een energie-neutrale sportaccommodatie die op haar toekomst is voorbereid. In de toekomst kijken doen wij ook op sportgebied, ook daar zoeken wij de samenwerking op om samen de toekomst aan te kunnen.

Wij willen nogmaals de gemeente Borsele bedanken voor de investeringen en de bedrijven Synto, de Saman Groepen Lukasse dakbedekkingen voor de professionele adviezen en de fijne samenwerking.

Wij hopen jullie binnenkort te ontmoeten op ons duurzaam sportterrein.

dak1

Aanvullende gegevens