beste leden, bezoekers van SV Apollo'69, sportpark de Zuudoek,

SV Apollo'69 heeft een corona protocol samengesteld  voor onze vereniging.

Lees dit protocol goed door voor u naar ons sportpark komt en houdt je aan de richtlijnen en maatregelen die hierin zijn beschreven.

Op het sportpark zijn posters opgehangen met de belangrijkste maatregelen.

Hieronder kunt u het volledig protocol lezen.

 Met sportieve groet,

bestuur SV Apollo'69

  Aanvulling na persconferentie. ingangsdatum 29 september 2020.

Dit is een aanvulling/aanpassing op het reeds geldend protocol.

 

 Protocol corona maatregelen SV Apollo’69 nav persconferentie regering

Afgelopen maandag heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vanaf 29 september 2020 om 18.00 uur ingegaan.

Deze maatregelen hebben deels ook consequenties voor onze sportvereniging. Gelukkig geldt als basisuitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in competitieverband is daarom “overeind gehouden”.

Wellicht goed om te vermelden dat de maatregelen in ieder geval gelden tot 20 oktober a.s.

Het betreft voor onze club onder andere de volgende maatregelen:

De kantine is gesloten

. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen.

Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Dit geldt echter niet voor bestuursleden én vrijwilligers met een ondersteunende taak (lees: trainers/begeleiders) en bijvoorbeeld scheidsrechters.

Geblesseerde/geschorste spelers mogen ook niet aanwezig zijn tijdens de wedstrijden.

Er wordt geen thee/siroop verstrekt in de rust. Houdt hier rekening mee en breng zelf iets te drinken mee.

”Rij-ouders” van jeugd t/m 19 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten. 

 Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. Dus niet blijven kijken naar een later spelend team en na de wedstrijd samen drank nuttigen.

Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen blijven van kracht.

Denk hierbij aan,

Vanaf 18 jaar maximaal 6 personen per kleedkamer en 2 personen tegelijk douchen.

Buiten het veld vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand van elkaar.

Breng je eigen drinken/bidon mee en zet je naam er op. Geen team/groepsbidons gebruiken.

Algemene regels

- Gebruik gezond verstand en toon verantwoordelijk gedrag.

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,

niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid verhoging of koorts (vanaf 38 C°).

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of

benauwdheidsklachten. Als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is, kan je

weer sporten.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Corona-virus

​COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek

 kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.

- Ben je 18 jaar of ouder houdt dan 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt niet tijdens

de directe sportbeoefening zelf.

- Verhef je stem niet. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.

- Gebruik uitsluitend een eigen bidon, schrijf je naam daarop en gebruik

geen teambidons.

- Schud voorafgaand en na afloop geen handen met de tegenstander of

scheidsrechter, maar ontvang ze sportief en bedank ze gepast.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Bestuur SV Apollo’69 

 

Coronaprotocol hoofdlijnen

 

Het nieuwe voetbalseizoen gaat weer van start, maar er gelden wel een aantal regels die we moeten naleven om het voetballen zo veilig mogelijk te maken. Hieronder is in hoofdlijnen aangegeven welke dit zijn. We geven dit allemaal aan via posters op het complex. Lees ook de volgende pagina’s, hierin worden de corona voorschriften nader toegelicht. Belangrijkste is dat we de 1,5 meter afstand van elkaar houden in de gebouwen en langs de velden.

 

Respecteer de richtlijnen en maatregelen, houdt rekening met elkaar en zo maken we er met z’n alleen een mooi  voetbalseizoen van!

 

 

 

 • Houd je aan de 1,5 meter afstand. Dit geldt altijd voor iedereen van 18 jaar en ouder. De enige uitzondering is tijdens het sporten.

 • Blijf 10 dagen thuis als je in contact geweest bent met iemand die besmet is of als je terugkomt uit een oranje of rood reisgebied.

 • Desinfecteer bij binnenkomst kleedkamers, kantine eerst je handen met de daarvoor beschikbare desinfecteermiddelen.

 • Geen toegang voor ouders, toeschouwers of publiek in de kleedkamers.

 • Maximaal 6 personen vanaf 18 jaar toegestaan per kleedkamer (de rest van spelers en begeleiding wacht buiten op 1,5 meter van elkaar)

 • Wedstrijdbespreking vindt buiten plaats.

 • Tijdens de rust niet in de kleedkamers (thee buiten). 

 • Maximaal 2 personen vanaf 18 jaar toegestaan in doucheruimte kleedkamer (na afloop wedstrijd svp zo snel mogelijk douchen/omkleden).

 • De kleedkamers zijn gesloten op trainingsavonden.

 • Er is geen fysio spreekuur op donderdag.

 • Alleen zitplaatsen in de kantine en op het terras, staan is niet toegestaan.

 • Volg de aangegeven route in de kantine en op het terras, zorg voor een goede doorstroming

 • Wij moeten verplicht registreren, placeren en een gezondheid check uitvoeren. Werk hieraan mee en vul je gegevens in op de lijst bij de pinautomaat aan de bar bij het bestellen

 • Sporters, begeleiders of toeschouwers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak,

 • Bij het niet naleven en/of opvolgen van de regels kan een speler, trainer of bezoeker naar huis worden gestuurd.

 • Na de wedstrijd wordt geen drank verstrekt in de kleedkamer en daarbuiten. Eerst douchen/omkleden en daarna kan in de kantine of op het terras een drankje genuttigd worden.

 • Maximaal 4 personen in de bestuurskamer.


 

Coronaprotocol gedetailleerd

 

 

Deze richtlijn is een uitwerking van de landelijke en lokale corona-richtlijnen op basis van de mogelijkheden op de Zuudoeken de activiteiten van SV Apollo’69. De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de overheid, NOC*NSF, en de KNVB zijn altijd van toepassing voor de velden en accommodaties op sportpark de Zuudoek, SV Apollo’69.

 

Dit protocol treedt in werking op 25 augustus 2020 en wordt in geval van wijzigingen van de landelijke en lokale corona-richtlijnen aangepast.

 

Onze kleedkamers zijn op trainingsdagen gesloten.

 

 

Voor alle leden en bezoekers op de Zuudoek geldt:

 

Neem zelf je verantwoordelijkheid, gebruik je gezonde verstand en geef elkaar de ruimte

 

Het is een enorme uitdaging om alles in goede banen te leiden, onze belangrijkste zorg is voorkomen dat de club moet sluiten door een besmetting en er niemand kan voetballen.

 

Op overtreding staat een boete van €4000,- voor de club, tevens €400 voor de betreffende overtreder(s). Bij een besmetting binnen de club of op het park sluiting voor 14 dagen en geen trainingen, wedstrijden, kantine(inkomsten).

 

 

  • Houd je aan de 1,5 meter afstand. Dit geldt altijd voor iedereen van 18 jaar en ouder. De enige uitzondering is tijdens het sporten.

  • Blijf thuis bij klachten, ook al zijn ze maar licht, en laat je testen! Blijf ook thuis als of iemand in je huishouden of gezin klachten heeft!

  • Blijf 10 dagen thuis als je in contact geweest bent met iemand die besmet is of als je terugkomt uit een oranje of rood reisgebied.

  • Vermijd drukte

  • Hoest/nies in je elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes

  • Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit ook voor en na het bezoek aan de Zuudoek en na toilet bezoek

  • Desinfecteer bij binnenkomst kleedkamers, kantine eerst je handen met de daarvoor beschikbare desinfecteermiddelen.

  • Schud geen handen, geef geen high-fives of boks, vermijd het aanraken van je gezicht.

  • Volg de aangegeven looproutes

  • Geen toegang voor ouders, toeschouwers of publiek in de kleedkamers.

  • Sporters, begeleiders of toeschouwers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak

  • Bij het niet naleven en/of opvolgen van de regels kan een speler, trainer of bezoeker naar huis worden gestuurd.


   Opgelet: tekst gaat verder onder deze afbeelding


 

Trainingen en wedstrijden

 

Algemeen bij trainingen en wedstrijden geldt:

 

 • Geen geforceerd stemgebruik

 • Gebruik altijd je eigen bidon/ drinkfles en voorzie deze van je naam

 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt.

 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen

 • Spuug en snuit niet op het veld

 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel

 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;

 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar

 • Houd voor en na het sporten, in de dug-out en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand

 • Publiek houdt langs de lijn altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij het om 1 huishouden gaat)

 • Bij onweer kan er binnen in de kleedkamers, kantine of op de tribune geschuild worden probeer hier zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te neme.

  Regels bij de trainingen

 

 • De kleedkamers zijn gesloten op trainingsavonden.

 • Alleen trainers hebben toegang tot ballenhok.

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de Zuudoek

 • Kom reeds omgekleed naar de training, alleen nog voetbalschoenen bij het veld aantrekken

 • Tassen langs de lijn of in de dug-out of onder de overkapping bij de kantine.

 • De toiletten zijn gesloten

 • Handschoentjes aan als je ballen op pompt

 • Hesjes niet uitwisselen tussen spelers of teams en na iedere training wassen

 • Houd je aan je trainingstijd en ruim alle materialen op en zet goals van het veld

 • Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan.

 • Spelers gaan direct naar het trainingsveld en na afloop naar huis

 • Trainers zijn verantwoordelijk voor hun team en zien toe op naleving van de regels

 

 

Publiek bij de trainingen:

 

Op alle trainingsdagen gedurende het seizoen geen ouders/publiek op het sportpark.

 

 

Regels voor wedstrijden:

 

 

 • Op elke kleedkamer hangt een papier met de geldende regels.6 spelers per team en 2 spelers die tegelijk mogen douchen.

 • De rest van spelers en begeleiding wacht buiten op 1,5 meter van elkaar.

 

 • Wedstrijdbespreking gebeurt buiten.

  Limonade/ thee in de rust

 

 • Per team kan 1 leider siroop of thee halen op het aangegeven uitgiftepunt, bankje naast de zijuitgang kantine.

 • Breng kannen en rekjes hier ook weer terug

 • Houd aub afstand tot de vrijwilligers

  Regels na wedstrijden:

 

 • De door de KNVB aangestelde scheidsrechter zal zich melden in de bestuurskamer of als daar niemand is aan de bar.

 • De leider van het betreffende thuiselftal zal de scheidsrechter verder ontvangen en begeleiden naar de kleedkamer.

 • In de bestuurskamer maximaal 4 personen op 1,5 meter van elkaar. Gastheer, scheidsrechter en 1 leider per team.

 • Op het papier bij de kleedkamers staat welk team in welke kleedkamer zit.

 • Na de wedstrijd zo snel mogelijk douchen en omkleden i.v.m. het omkleden van de teams die na jou komen(er is ongeveer 30 minuten gerekend).

 • Tot nader order wordt na de wedstrijden geen drank verstrekt bij of in de kleedkamers aan de teams. Dit omdat er beperkte omkleedtijd is en we willen voorkomen dat teams op elkaar moeten wachten. We trekken hierin als bestuur 1 lijn ongeacht je het laatst spelend team bent of niet.

  Publiek bij wedstrijden:

 

 • Maximaal 250 bezoekers rond een veld waar een activiteit is.

 • Houd 1,5 meter afstand langs het veld en op de tribune.

  Maximaal aantal personen per ruimte

  De genoemde maximum aantallen betreffen de situatie met 1,5 meter voor 18 jaar en ouder. Jeugd t/m 17 jaar hoeft binnen geen onderlinge afstand te houden, zij kunnen met meer personen dan de hieronder genoemde aantallen gebruik maken van de ruimtes. Echter zij houden altijd 1,5 meter afstand tot iemand van 18 jaar of ouder. Bij 18 jaar of ouder geldt 6 personen tegelijk in de kleedkamer en 2 personen tegelijk douchen.

  Voor alles geldt: geef elkaar de ruimte en houdt rekening met elkaar!

 

 • Houdt altijd 1,5 meter afstand

 • Maximaal 250 toeschouwers op 1,5 meter afstand buiten rond 1 veld waarop een (sport) activiteit plaats heeft

 • Maximaal 1 trainer tegelijk in het ballenhok

 • Maximaal 1 persoon tegelijk in heren en maximaal 1 tegelijk in dames wc in de kantine

 • Maximaal 4 personen tegelijk in de bestuurskamer

 • Maximaal 2 personen tegelijk in de douche

 • Maximaal 6 personen tegelijk in de kleedkamer.

 • In de dug-out altijd 1,5 meter afstand voor iedereen 18 jaar en ouder

 • Jeugd tot en met 17 jaar geen beperking inde kleedkamer.

 • Bij de jeugdwedstrijden geen ouders/verzorgers toegestaan in de kleedkamer. 1 leider toegestaan mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.


 

Aanvullende regels voor de kantine en het terras

  

Trainingen en wedstrijden

 

Algemeen bij trainingen en wedstrijden geldt:

 

 • Geen geforceerd stemgebruik

 • Gebruik altijd je eigen bidon/ drinkfles en voorzie deze van je naam

 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt.

 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen

 • Spuug en snuit niet op het veld

 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel

 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;

 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar

 • Houd voor en na het sporten, in de dug-out en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand

 • Publiek houdt langs de lijn altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij het om 1 huishouden gaat)

 • Bij onweer kan er binnen in de kleedkamers, kantine of op de tribune geschuild worden probeer hier zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te neme.

  Regels bij de trainingen

 

 • De kleedkamers zijn gesloten op trainingsavonden.

 • Alleen trainers hebben toegang tot ballenhok.

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de Zuudoek

 • Kom reeds omgekleed naar de training, alleen nog voetbalschoenen bij het veld aantrekken

 • Tassen langs de lijn of in de dug-out of onder de overkapping bij de kantine.

 • De toiletten zijn gesloten

 • Handschoentjes aan als je ballen op pompt

 • Hesjes niet uitwisselen tussen spelers of teams en na iedere training wassen

 • Houd je aan je trainingstijd en ruim alle materialen op en zet goals van het veld

 • Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan.

 • Spelers gaan direct naar het trainingsveld en na afloop naar huis

 • Trainers zijn verantwoordelijk voor hun team en zien toe op naleving van de regels

 

 

Publiek bij de trainingen:

 

Op alle trainingsdagen gedurende het seizoen geen ouders/publiek op het sportpark.

 

 

Regels voor wedstrijden:

 

 

 • Op elke kleedkamer hangt een papier met de geldende regels.6 spelers per team en 2 spelers die tegelijk mogen douchen.

 • De rest van spelers en begeleiding wacht buiten op 1,5 meter van elkaar.

 

 • Wedstrijdbespreking gebeurt buiten.

  Limonade/ thee in de rust

 • In de bestuurskamer maximaal 4 personen op 1,5 meter van elkaar. Gastheer, scheidsrechter en 1 leider per team.

 • Op het papier bij de kleedkamers staat welk team in welke kleedkamer zit.

 • Op elke kleedkamer hangt een papier met de geldende regels.6 spelers per team en 2 spelers die tegelijk mogen douchen.

 • De rest van spelers en begeleiding wacht buiten op 1,5 meter van elkaar.

 • Na de wedstrijd zo snel mogelijk douchen en omkleden i.v.m. het omkleden van de teams die na jou komener is ongeveer 30 minuten gerekend).

 • Tot nader order wordt na de wedstrijden geen drank verstrekt bij of in de kleedkamers aan de teams. Dit omdat er beperkte omkleedtijd is en we willen voorkomen dat teams op elkaar moeten wachten. We trekken hierin als bestuur 1 lijn ongeacht je het laatst spelend team bent of niet.

  Regels na wedstrijden:

 • De door de KNVB aangestelde scheidsrechter zal zich melden in de bestuurskamer of als daar niemand is aan de bar.

 • De leider van het betreffende thuiselftal zal de scheidsrechter verder ontvangen en begeleiden naar de kleedkamer.

 • In de bestuurskamer maximaal 4 personen op 1,5 meter van elkaar. Gastheer, scheidsrechter en 1 leider per team.

 • Op het papier bij de kleedkamers staat welk team in welke kleedkamer zit.

  Publiek bij wedstrijden:

 

 • Maximaal 250 bezoekers rond een veld waar een activiteit is.

 • Houd 1,5 meter afstand langs het veld en op de tribune.

  Maximaal aantal personen per ruimte

  De genoemde maximum aantallen betreffen de situatie met 1,5 meter voor 18 jaar en ouder. Jeugd t/m 17 jaar hoeft binnen geen onderlinge afstand te houden, zij kunnen met meer personen dan de hieronder genoemde aantallen gebruik maken van de ruimtes. Echter zij houden altijd 1,5 meter afstand tot iemand van 18 jaar of ouder. Bij 18 jaar of ouder geldt 6 personen tegelijk in de kleedkamer en 2 personen tegelijk douchen.

  Voor alles geldt: geef elkaar de ruimte en houdt rekening met elkaar!

 

 • Houdt altijd 1,5 meter afstand

 • Maximaal 250 toeschouwers op 1,5 meter afstand buiten rond 1 veld waarop een (sport) activiteit plaats heeft

 • Maximaal 1 trainer tegelijk in het ballenhok

 • Maximaal 1 persoon tegelijk in heren en maximaal 1 tegelijk in dames wc in de kantine

 • Maximaal 4 personen tegelijk in de bestuurskamer

 • Maximaal 2 personen tegelijk in de douche

 • Maximaal 6 personen tegelijk in de kleedkamer.

 • In de dug-out altijd 1,5 meter afstand voor iedereen 18 jaar en ouder

 • Jeugd tot en met 17 jaar geen beperking inde kleedkamer.

 • Bij de jeugdwedstrijden geen ouders/verzorgers toegestaan in de kleedkamer. 1 leider toegestaan mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.


 

Aanvullende regels voor de kantine en het terras

 

 

Aanvullende gegevens