Herinnering! Enquete a.u.b. invullen voor 27 mei 2019! 
 
Enige tijd geleden is naar alle leden de Behoeftepeiling sv Apollo’69 verzonden. Wij willen deze nogmaals onder de aandacht brengen en u vragen de enquete in te vullen als dat nog niet is gebeurd. 
Wilt u de enquete laten invullen door alle gezinsleden (indien van toepassing) ook als ze geen lid zijn van Apollo’69.
Het invullen is hooguit 5 minuten werk en onder de inzenders worden leuke prijzen verloot.

Hieronder nogmaals de link om de Behoeftepeiling Apollo’69 in te vullen

Aanvullende gegevens